Info

Kontaktinfo

ADR GODS

Cargo Linea transporterer også ADR gods.
Alle våre biler og sjåfører er utstyrt med nødvendige ADR sertifikater, vi kan frakte alle klasser ADR med unntak av sprengstoff. (Klasse 1.4S er frigitt og kan fraktes som vanlig ADR).

Det er svært viktig at ADR-gods blir innmeldt så tidlig som mulig, da vi må ta forbehold om evt. samlastingsforbud på samme enhet eller på sjøfrakt (IMCO).

Vi er tilknyttet egen sikkerhetssjef innen ADR og dermed er utstyr og sjåfører til enhver tid oppdatert, noe som igjen gir våre kunder trygghet hvis et uhell skulle oppstå.

Cargo Linea har i likhet med andre transportører et begrenset ansvar i.h.t skade, i tråd med NSAB 2015. Vi anbefaler våre kunder å tegne egen transportforsikring. Ta gjerne kontakt for et pristilbud.